Сургуулийн үндсэн хөрөнгийн ерөнхий мэдээлэл:
2018- оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлангаар нийтдээ 6,3 тэрбум төгрөгний үндсэн хөрөнгөтэй. Үүнээс хичээлийн 1-р байрны үнэлгээ 4,9 тэрбум, тавилга,тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, програм хангамж, нийтийн эзэмшлийн нийт хөрөнгийн  үнэлгээ 1,4 тэрбум 
Хичээлийн 1-р байр Анхны өртөг 4,5 сая төгрөг (1989 оны үнэлгээ) 2016 оны балансны дахин үнэлгээгээр 4,9 тэрбум төгрөг
Хичээлийн 2-р байр 3,8 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй.  2017-09-01 нд ашиглалтанд орсон бөгөөд  2018-07-05 ны байдлаар үндсэн хөрөнгийн тайланд тусгагдаагүй байгаа болно  БСШУСЯ болон НӨХГ-с 2-р байрыг үндсэн хөрөнгөнд бүртгэх зөвшөөрөл ирсний дараа тайланд тусгагдана.  
Сургуулийн нийт хүчин чадал: 1900 хүүхдийн суудалтай.