Бид “Тэнгэр даатгал” компанитай хамтран ажиллаж байна
Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохиогдож буй “Дуулиан 2020” тэмцээнд манай сургууль 5 насны ангилалын 5 баг тамирчид оролцуулж байна. “Дуулиан 2020” тэмцээнд оролцсон цагаас эхлэн Тэнгэр даатгал компани нь манай сургуулийн баг тамирчидыг дэмжиж, тамирчдын аюулгүйн даатгал, мандатны төлбөр, иж бүрэн тогтолтын хувцас, футзалны хаалга, бөмбөг зэргээр ивээн тэтгэж, хамтран ажиллаж байна.    

Иж бүрэн тогтолтын хувцас