Улсын сэтгэх чадварын XVI-р олимпиадад манай сургуулийн сурагчид амжилттай оролцлоо:

7е ангийн сурагч Б.Чингүн 6-7-р ангийн сурагчийн төрөлд оюун ухаанаар өрсөлдөж 1-р байр алтан медаль 

/Бэлтгэсэн багш: Ц.Мөнхзаяа/

12а ангийн сурагч Б.Эрдэнэ 11-12-р ангийн сурагчийн төрөлд оюун ухаанаар өрсөлдөж 1-р байр алтан медаль
/ Бэлтгэсэн багш: З.Ундармаа/

Сурагчид даа дараа дараагийн сурлага хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье.