Урлагийн ЗАС-ийн багш нар, Ойн комисс, авьяастан багш сурагчдадаа баярлалаа.
#84_30жил
#Амжилтаа_Түгээе