Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг "Агаарын бохирдолтой тэмцэх газар"-аас 2019.11.20-нд ирүүлсэн 03/762 тоот "Сайжруулсан хатуу түлшийг ашиглах, зуухыг галлах зөвлөмж"-ийг танилцуулж байна.
Эцэг эхчүүд, иргэд олон нийт, ялангуяа дунд ахлах ангийн сурагчдад гэр хорооллын нөхцөлд аюулгүй галлагаа хийх, шахмал түлшийг зөв хэрэглэх чадвар эзэмших нь зүйтэй.